به دنبال تصمیم هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی «گل گهر»، این شرکت قصد دارد از محل سود انباشته، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی سرمایه خود را به میزان۱۰۰ درصد افزایش دهد. در حالی که سرمایه «گل گهر» برابر با یکصد هزار میلیارد ریال است،به منظور جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر،این رقم تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.

به گزارش دنیای معدن، این شرکت اقدامات لازم را جهت انجام این افزایش سرمایه در بازار سهام صورت داده است،به طوری که طی اطلاعیه‌ای  از تمامی صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر(سهامی عام) دعوت کرده است تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مورخ دوشنبه ۲ اسفند سال جاری حضور به‌هم رسانند. به طوری که  اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه،به جلسه مزبور بازمی‌گردد.

قرار است ۶۰ درصد از مبلغ افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت و ۴۰ درصد دیگر آن از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تامین شود.

میزان مشارکت معدنی و صنعتی گل گهر در افزایش سرمایه‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر به شرح زیر است:

شرکت‌ معدنی‌ و صنعتی‌ گل‌ گهر (سهامی‌عام)، طی‌ یک‌ مرحله‌ در افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ تجلی‌ توسعه‌ معادن و فلزات (سهامی‌ عام) به‌ شرح زیر شرکت‌ کرده است‌:

بر اساس مصوبه‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده مورخ ١٨/ ٠٦/ ١٤٠٠ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٠٠ افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ مزبور از مبلغ‌ ۱۰میلیارد ریال به‌ مبلغ‌ ۶۲ هزار میلیارد ریال از محل‌ مطالبات و آورده نقدی سهامداران فعلی‌ و سلب‌ حق‌ تقدم از کلیه‌ سهامداران فعلی‌ برای جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده و تکمیل‌ طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های سرمایه‌پذیر، با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات تصویب‌ و در این‌ رابطه‌ مقرر شد از محل‌ سهام سلب‌ شده تعداد ۱۰میلیارد و ۵۴۰میلیون سهم‌ به‌ شرکت‌ معدنی‌ و صنعتی‌ چادرملو (سهامی‌ عام)، تعداد ۱۰میلیارد و ۵۴۰میلیون سهم ‌ به‌ شرکت‌ معدنی‌ و صنعتی‌ گل‌گهر (سهامی‌ عام)، تعداد ۳۱ میلیاردو ۵۷۹ میلیون سهم‌ به‌ شرکت‌ سرمایه‌گذاری توسعه‌ معادن و فلزات (سهامی‌ عام) و تعداد ۹ میلیارد و ۳۳۱ میلیون سهم‌ برای‌ پذیره‌نویسی‌ و عرضه‌ عمومی‌ تخصیص‌ یابد. افزایش‌ سرمایه‌ مذکور در تاریخ‌ ٠٨/ ١٠/ ١٤٠٠ در مرجع‌ ثبت‌ شرکت‌ها به‌ ثبت‌ رسیده است‌.

افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ سرمایه‌گذاری و توسعه‌ گل‌گهر (سهامی‌ خاص)

شرکت‌ معدنی‌ و صنعتی‌ گل‌ گهر (سهامی‌ عام)، طی‌ دو مرحله‌ در افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ سرمایه‌گذاری و توسعه‌ گل‌گهر (سهامی‌ خاص) به‌ شرح زیر شرکت‌ کرده است‌:

بر اساس مصوبه‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده مورخ ٠٤/ ١٢/ ١٣٩٨، سرمایه‌ شرکت‌ مذکور از مبلغ‌ ۱۰هزار میلیارد ریال به‌ مبلغ ‌۱۵ هزار میلیارد ریال از محل‌ مطالبات حال شــده ســهامداران و آورده نقدی افزایش‌ یافته‌ و در تاریخ‌ ٢١/ ٠٣/ ١٣٩٩ در مرجع‌ ثبت‌ شرکت‌ها به‌ ثبت‌ رسیده است‌. هدف از انجام افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ مزبور مشارکت‌ در افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌های سرمایه‌پذیر، جبران مخارج مشارکت‌ در افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تامین‌ سرمایه‌ در گردش مورد نیاز بوده است‌.

همچنین‌ بر اساس مصوبه‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده مورخ ١٠/ ٠٣/ ١٤٠٠ و صورت‌جلسه‌ هیات‌ مدیره مورخ ٢٥/ ٠٧/ ١٤٠٠، ســرمایه‌ شــرکت‌ مذکور از مبلغ‌ ۱۵هزار میلیارد ریال به‌ مبلغ‌ ۳۷ هزار میلیارد ریال از محل‌ مطالبات حال شــده سهامداران و آورده نقدی افزایش‌ یافته‌ و در تاریخ‌ ٢٢/ ٠٨/  ١٤٠٠ در مرجع‌ ثبت‌ شرکت‌ها به‌ ثبت‌ رسیده است‌. افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ مزبور به‌ منظور مشارکت‌ در افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در شرکت‌های وابسته‌ و جبران مخارج مشارکت‌ در افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌های سرمایه‌پذیر، جبران مخارج انجام‌شــده بابت‌ بازارگردانی‌، جبران مخارج انجام شــده بابت‌ خرید ســهام، بازیافت‌ مخارج انجام شــده بابت‌ خرید ساختمان و زمین‌ و تامین‌ سرمایه‌ در گردش مورد نیاز جهت‌ فعالیت‌های بازرگانی‌ انجام گرفته‌ است‌.

افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ توسعه‌ آهن‌ و فولاد گل‌گهر (سهامی‌ خاص)

شرکت‌ معدنی‌ و صنعتی‌ گل‌گهر (سهامی‌ عام)، طی‌ دو مرحله‌ در افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ توسعه‌ آهن‌ و فولاد گل‌گهر (سهامی‌ خاص) به‌ شرح زیر شرکت‌ کرده است‌:

بر اساس مصوبه‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده مورخ ١١/ ٠٦/ ١٣٩٩ و صورت‌جلسه‌ هیات‌مدیره مورخ ٢٢/ ٠٩/ ١٣٩٩، سرمایه‌ شرکت‌ مذکور از مبلغ‌ ۲۵هزار میلیارد ریال به‌ مبلغ‌ ۴۵هزار میلیارد ریال از محل‌ مطالبات حال شده سهامداران افزایش‌ یافته‌ و در تاریخ‌ ٠٧/ ١٠/ ١٣٩٩ در مرجع‌ ثبت‌ شرکت‌ها به‌ ثبت‌ رسیده است‌. هدف از انجام افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ مزبور، تامین‌ مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز برای اجرای پروژه ذوب، ریخته‌گری و نورد بوده است‌.

همچنین‌ بر اساس مصوبه‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده مورخ ١٧/ ١٢/ ١٣٩٩ و صورت‌جلسه‌ هیات‌ مدیره مورخ ١٦/ ٠٦/ ١٤٠٠، سرمایه‌ شرکت‌ از مبلغ ‌۴۵هزار میلیارد ریال به‌ مبلغ‌ ۹۵هزار میلیارد ریال از محل‌ مطالبات حال‌شده سهامداران و آورده نقدی افزایش‌ یافته‌ و در تاریخ‌ ٣٠/ ٠٦/ ١٤٠٠ در مرجع‌ ثبت‌ شرکت‌ها به‌ ثبت‌ رسیده است‌. هدف از انجام افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ مزبور، تامین‌ بخشی‌ از مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز برای‌ اجرای پروژه ذوب، ریخته‌گری و نورد و پروژه واحد سوم مگامدول احیای مستقیم‌ بوده است‌.

افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ کاوند نهان زمین‌ (سهامی‌‌خاص)

شرکت‌ معدنی‌ و صنعتی‌ گل‌ گهر (سهامی‌ عام)، طی‌ دو مرحله‌ در افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ کاوند نهان زمین‌ (سهامی‌ خاص) به‌ شرح زیر شرکت‌ کرده است‌:

بر اساس مصوبه‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده مورخ ٠٧/ ٠٣/ ١٣٩٩ و صورت‌جلسه‌ هیات‌ مدیره مورخ ٠١/ ١١/ ١٣٩٩، سرمایه‌ شرکت‌ مذکور از مبلغ‌ ۵هزار میلیارد ریال به‌ مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال از محل‌ مطالبات حال‌شده سهامداران و آورده نقدی افزایش‌ یافته‌ است‌ و در تاریخ‌ ١٤/ ١١/ ١٣٩٩ در مرجع‌ ثبت‌ شرکت‌ها به‌ ثبت‌ رسیده است‌. هدف از انجام افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ مزبور، تامین‌ مالی‌ برای اجرای طرح‌های تولیدی شرکت‌ بوده است‌.

همچنین‌ بر اساس مصوبه‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده مورخ ٢٣/ ٠٤/ ١٤٠٠، سرمایه‌ شرکت‌ مذکور از مبلغ‌ ۱۰هزار میلیاردریال به‌ مبلغ‌ ۲۰هزار میلیارد ریال از محل‌ مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش‌ یافته‌ و در تاریخ‌ ٠٩/ ٠٩/ ١٤٠٠ در مرجع‌ ثبت‌ شرکت‌ها به‌ ثبت‌ رسیده است‌. افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ مزبور برای‌ تامین‌ بخشی‌ از نقدینگی‌ و منابع‌ لازم جهت‌ اجرا یا جبران مخارج انجام شده قبلی‌ احداث کارخانه‌ تولید فولاد آلیاژی راور و واحد تولید مس‌ کاتدی معدن بورلی‌ قزاقستان، ساخت‌ واحد تولید سالانه‌ ٤٠٠ هزار تن‌ بیلت‌ فولادی متعلق‌ به‌ شرکت‌ فولاد زاگرس اندیمشک‌ و خرید ساختمان دفتر مرکزی انجام گرفته‌ است‌.

افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ مجتمع‌ جهان فولاد سیرجان (سهامی‌ عام)

شرکت‌ معدنی‌ و صنعتی‌ گل‌ گهر (سهامی‌ عام)، طی‌ یک‌ مرحله‌ در افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ مجتمع‌ جهان فولاد سیرجان (سهامی‌ عام) به‌ شرح زیر شرکت‌ کرده است‌:

بر اساس مصوبه‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده مورخ ٢٧/ ١٠/ ١٣٩٩ و صورت‌جلسه‌ هیات‌ مدیره مورخ ٢٧/ ١٠/ ١٣٩٩ سرمایه‌ شرکت‌ مذکور از مبلغ‌ ۱۸هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به‌ مبلغ‌ ۴۰هزار میلیارد ریال از محل‌ مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش‌ یافته‌ و در تاریخ‌ ٠٦/ ١٢/ ١٣٩٩ در مرجع‌ ثبت‌ شرکت‌ها به‌ ثبت‌ رسیده است‌. هدف از انجام افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ مزبور، اصلاح ساختار مالی‌، جلوگیری از خروج وجه‌ نقد برای تامین‌ سرمایه‌ در گردش و ارتقای توان تولیدی شرکت‌ بوده است‌.

افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ نظم‌آوران صنعت‌ و معدن گل‌‌گهر (سهامی‌ خاص)

شرکت‌ معدنی‌ و صنعتی‌ گل‌ گهر (سهامی‌ عام)، طی‌ یک‌ مرحله‌ در افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ نظم‌آوران صنعت‌ و معدن گل‌‌گهر (سهامی‌ خاص) به‌ شرح زیر شرکت‌ کرده است‌:

بر اساس مصوبه‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده مورخ ١٥/ ٠٤/ ١٣٩٩، سرمایه‌ شرکت‌ مذکور از مبلغ‌ هزار و ۹۹۸ میلیارد ریال به‌ مبلغ‌ ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل‌ مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش‌ یافته‌ و در تاریخ‌ ٠٢/ ١٢/ ١٣٩٩ در مرجع‌ ثبت‌ شرکت‌ها به‌ ثبت‌ رسیده است‌. هدف از انجام افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ مزبور، مشارکت‌ در افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌های سرمایه‌پذیر، جبران مخارج مشارکت‌ در افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تجهیز کارگاه ساخت‌ و انبار بوده است‌.

افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ تامین‌ و انتقال آب خلیج‌ فارس (سهامی‌ خاص)

شرکت‌ معدنی‌ و صنعتی‌ گل‌ گهر (سهامی‌ عام)، طی‌ سه‌ مرحله‌ در افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ تامین‌ و انتقال آب خلیج‌ فارس (سهامی‌ خاص) به‌ شرح زیر شرکت‌ کرده است‌:

بر اساس مصوبه‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده مورخ ٠٨/ ١١/ ١٣٩٨ و صورت‌جلسه‌ هیات‌ مدیره مورخ ٠٥/ ٠٦/ ١٣٩٩ سرمایه‌ شرکت‌ مذکور از مبلغ ‌۴۰هزار میلیارد ریال به‌ مبلغ ‌۶۰هزار میلیاردریال از محل‌ مطالبات حال‌شده سهامداران و آورده نقدی افزایش‌ یافته‌ و در تاریخ‌ ٢٥/ ٠٦/ ١٣٩٩ در مرجع‌ ثبت‌ شرکت‌ها به‌ ثبت‌ رسیده است‌.

همچنین‌ بر اساس مصوبه‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده مورخ ٠٥/ ٠٧/ ١٣٩٩و صورت‌جلسه‌ هیات‌ مدیره مورخ ٢٦/ ٠٩/ ١٣٩٩ سرمایه‌ شرکت‌ مذکور از مبلغ‌ ۶۰هزار میلیارد ریال به‌ مبلغ‌ ۷۰هزار میلیارد ریال از محل‌ مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش‌ یافته‌ و در تاریخ‌ ٢٧/ ١٠/ ١٣٩٩ در مرجع‌ ثبت‌ شرکت‌ها به‌ ثبت‌ رسیده است‌.

همچنین‌ بر اساس مصوبه‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده مورخ ٠١/ ١١/ ١٣٩٩و صورت‌جلسه‌ هیات‌ مدیره مورخ ٠٨/ ٠٣/ ١٤٠٠ سرمایه‌ شرکت‌ مذکور از مبلغ‌ ۷۰هزار میلیارد ریال به‌ مبلغ‌ ۸۰میلیارد ریال از محل‌ مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش‌ یافته‌ و در تاریخ‌ ٠٥/ ٠٤/ ١٤٠٠ در مرجع‌ ثبت‌ شرکت‌ها به‌ ثبت‌ رسیده است‌.

هدف از انجام افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ مزبور، تامین‌ مالی‌ بخشی‌ از مخارج پروژه طرح انتقال آب خلیج‌ فارس به‌ صنایع‌ معدنی‌ جنوب شرق کشور، احداث تونل‌، اجرای قطعات دوم و سوم، اجرای پروژه آب شیرین‌‌کن‌، مشارکت‌ در طرح افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ مهندسی‌ توسعه‌ آب آسیا (سهامی‌ خاص) و اصلاح ساختار مالی‌ و بهبود نسبت‌های مالی‌ در صورت اخذ تسهیلات بوده است‌.

افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ توسعه‌ عمران و مدیریت‌ منطقه‌ گل‌‌گهر (سهامی‌ خاص)

شرکت‌ معدنی‌ و صنعتی‌ گل‌ گهر (سهامی‌ عام)، طی‌ سه‌ مرحله‌ در افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ توسعه‌ عمران و مدیریت‌ منطقه‌ گل‌ گهر (سهامی‌ خاص) به‌ شرح زیر شرکت‌ کرده است‌:

بر اساس مصوبه‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده مورخ ٢٠/ ٠٣/ ١٣٩٩، سرمایه‌ شرکت‌ مذکور از مبلغ‌ ۲هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به‌ مبلغ‌ ۴هزار و ۷۰۰میلیاردریال از محل‌ مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش‌ یافته‌ و در تاریخ‌ ١٢/ ٠٥/ ١٣٩٩ در مرجع‌ ثبت‌ شرکت‌ها به‌ ثبت‌ رسیده است‌. هدف از انجام افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ مزبور، تامین‌ سرمایه‌ در گردش مورد نیاز، اصلاح ساختار مالی‌ و افزایش‌ توان مالی‌ شرکت‌ برای اجرای پروژه‌ها بوده است‌.

همچنین‌ بر اساس مصوبه‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده مورخ ٢٦/ ٠٦/ ١٣٩٩و صورت‌جلسه‌ هیات‌ مدیره مورخ ٢٤/ ١٢/ ١٣٩٩، سرمایه‌ شرکت‌ مذکور از مبلغ‌ ۴هزار و ۷۰۰میلیارد ریال به‌ مبلغ‌ ۸هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از محل‌ مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش‌ یافته‌ و در تاریخ‌ ١٩/ ٠١/ ١٤٠٠ در مرجع‌ ثبت‌ شرکت‌ها به‌ ثبت‌ رسیده است‌. هدف از انجام افزایش‌ سرمایه‌ این‌ مرحله‌، بازیافت‌ مخارج انجام شده در سال های قبل‌ بابت‌ تکمیلی طرح‌های شانتینگ‌ ریلی‌، شبکه‌ معابر، شبکه‌ ریلی‌، جمع‌آوری آب‌های سطحی‌ و شهرک صنعتی‌ منطقه‌ گل‌گهر، تامین‌ مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز برای تکمیل‌ طرح‌های شهرک صنعتی‌ و جاده سبک‌ منطقه‌ گل‌گهر و تامین‌ سرمایه‌ در گردش مورد نیاز بوده است‌.

همچنین‌ بر اساس مصوبه‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده مورخ ٠٣/ ٠٣/ ١٤٠٠، سرمایه‌ شرکت‌ مذکور از مبلغ‌ ۸هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به‌ مبلغ‌ ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تماما از محل‌ مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش‌ یافته‌ و در تاریخ‌ ١٥/ ٠٩/ ١٤٠٠ در مرجع‌ ثبت‌ شرکت‌ها به‌ ثبت‌ رسیده است‌. افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ مزبور برای اجرای طرح شهرک صنعتی‌ منطقه‌ گل‌گهر انجام گرفته‌ است‌.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


چهار + 3 =