مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات بیان کرد: کاهش حق انتفاع، سبب تسریع در انجام پروژه‌ها می‌شود. به گزارش ... ادامه مطلب
ادامه مطلب