امروز ۰۷ - ۰۵ - ۱۴۰۰

تجلی اولین شرکت پروژه محور افزایش ضریب حضور آحاد مردم در توسعه کشور تجلی ارتباط مستقیم سپرده گذاران با پروژه های منتخب Slide توسعه فرهنگ سرمایه گذاری توسعه روش های نوین مالی
سر خط خبرها:شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات بعنوان اولین ناشر پروژه محور نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد

اخبار برگزیده

پروژه ها

مواد معدنی شرق فولاد خراسان

صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه

شرکت صبا امید غرب خاورمیانه

شرکت جاده ریل دریا