دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰     ساعت :  ۱۶:۱۴

تجلی اولین شرکت پروژه محور افزایش ضریب حضور آحاد مردم در توسعه کشور تجلی ارتباط مستقیم سپرده گذاران با پروژه های منتخب Slide توسعه فرهنگ سرمایه گذاری توسعه روش های نوین مالی
سر خط خبرها:مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات مطرح کرد؛ تجلی توسعه معادن و فلزات در آستانه عرضه اولیه قرار گرفت

اخبار برگزیده

پروژه ها

مواد معدنی شرق فولاد خراسان

صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه

شرکت صبا امید غرب خاورمیانه

شرکت جاده ریل دریا