امروز ۲۸ - ۰۷ - ۱۴۰۰

شرکت پروژه محور افزایش سرمایه سنگین ((تجلی )) از سازمان بورس مجوز گرفت تجلی اولین شرکت پروژه محور افزایش ضریب حضور آحاد مردم در توسعه کشور تجلی ارتباط مستقیم سپرده گذاران با پروژه های منتخب Slide توسعه فرهنگ سرمایه گذاری توسعه روش های نوین مالی Slide Slide

پروژه ها

مواد معدنی شرق فولاد خراسان

صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه

شرکت صبا امید غرب خاورمیانه

شرکت جاده ریل دریا