امروز ۲۸ - ۰۳ - ۱۴۰۰

تجلی اولین شرکت پروژه محور افزایش ضریب حضور آحاد مردم در توسعه کشور تجلی ارتباط مستقیم سپرده گذاران با پروژه های منتخب Slide توسعه فرهنگ سرمایه گذاری توسعه روش های نوین مالی

پروژه ها

مواد معدنی شرق فولاد خراسان

صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه

شرکت صبا امید غرب خاورمیانه

شرکت جاده ریل دریا