امروز ۰۹ - ۱۱ - ۱۴۰۰

 

تاریخچه ما

شرکت تجلی توسعه خودرو (سهامی عام) در تاریخ 1391/7/30 با سرمایه ده میلیون ریال و تحت شماره 430801 و شناسه ملی 103282620 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت در تاریخ 1396/5/15 از مبلغ ده میلیون ریال به 10/000 میلیون ریال افزایش یافته و شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1399/03/19 و روزنامه رسمی شماره 1043566مورخ 1399/04/25 نام شرکت به تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) تغییر یافت و نشانی اقامتگاه قانونی آن به تهران میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هجدهم، پلاک چهار مجتمع تجلی منتقل گردید.

 

زمینه فعالیت ما


*اکتشاف، استخراج، کانه آرایی، فرآوری و کلیه اقدامات مرتبط به این حوزه و بهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی.
*انجام کلیه خدمات مشاوره ای، مهندسی(طراحی،اجرا،نظارت) پیمانکاری،بازرگانی (صادرات،واردات و داخلی) ، مدیریتی،نظارت فنی،اقتصادی در کلیه امور صنعت و معدن.
*توسعه،تکمیل،واگذاری و اجاره در داخل یا خارج کشور و سرمایه گذاری در خرید داراییها و سهام شرکتها،مشارکت ، در اختیار گرفتن،اجاره،رهن، واگذاری و فروش اموال منقول و غیر منقول در بخش های مربوط به فعالیتهای فوق.
*مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تاسیس،خرید،یا تعهد سهام شرکتهای موجود.
*انجام کلیه فعالیت های لجستیک،هلد لجستیک و تجهیز توسعه تاسیسات مرتبط از جمله حمل و نقل دریایی و حمل و نقل ریلی،هوایی و جاده ای.

ماموریت

بارزترین ماموریت شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) ایجاد حضور مستقیم آحاد جمعیتی در اجرای پروژه های کلان کشور با محوریت توسعه صنایع معدنی و فلزی، استخراج و اکتشاف معادن جدید با تکمیل و توسعه و تولید فلزات اساسی از طریق پذیره نویسی سهام برای اولین بار در سازمان بورس اوراق بهادار می باشد به نحوی که این شرکت به عنوان اولین شرکت پروژه محور پیرو تدوین قوانین بالادستی در نهادهای حکومتی امکان جذب سپرده های کوچک و بزرگ تمام سرمایه گذاران و انتقالات و صرف آن در اجرای پروژه های مختلف را میسر میسازد.

  • بهره برداریاز معادن فلزی و غیر فلزی
  • مشارکت و سرمایه گذاریتاسیس و یا خرید سهام سایر شرکت ها
  • خدمات مشاوره مهندسیمشاوره، طراحی، اجرا و نظارت

 چشم انداز

Compass with needle pointing the word mission. Conceptual illustration part one of a company statement, Mission, Vision and Value.

چشم انداز شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات به عنوان اولین شرکت پروژه محور در زنجیره فولاد ماندگاری به عنوان بزرگترین و برترین شرکت پروژه محور تخصصی در این حوزه میباشد.

 

استراتژی ما

1)به کار گیری و توسعه روش های نوین تامین مالی از تمامی بازارهای پولی و سرمایه.

2) تامین مالی پروژه های منتخب با کمترین هزینه مالی.

3)تسریع در جذب منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه های منتخب.

4)اجرای پروژه های منتخب در کوتاه ترین زمان.

5)توسعه و بهینه سازی فرایندهای نظارت و کنترل های کمی و کیفی در تحقق اهداف طرح ها و پروژه ها.

6)گسترش سرمایه گذاری وجذب سپرده های خرد و کلان تمامی اقشار جامعه از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و هدایت آن در اجرای طرح های توسعه ایی.

7)توسعه فرهنگ سرمایه گذاری در پروژه های کلان و مهم شرکت.

8)توسعه مزیت سرمایه گذاری در اجرای فعالیت های معدنی،صنایع فلزی،استخراج و حمل و نقل زمینی و دریایی.

9)تسریع ،بهینه سازی،توسعه و تکمیل واحدهای زنجیره معدن.

10)حضور موثر در شناسایی و بهره برداری از معادن و محدوده های اکتشاف جدید در حوزه های فلزی و غیر فلزی به ویژه عناصر نادر.

اطلاعات شرکت

کد پستی

1514835417

شناسه ملی

10320826260

ثبت شرکت

    430801

کد اقتصادی

411415746758