عملیات بازارگردانی ۱۲ ماهه سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات با دامنه مظنه دو درصدی از فردا آغاز می شود.

 فرابورس پیرو ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گذاری اﺧﺘﺼﺎصی ﺑﺎزارگردانی آرﻣﺎن اﻧﺪﯾﺶ مبنی ﺑﺮ ﺑﺎزارگردانی در ﻧﻤﺎد “ﺗﺠلی” ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎزار دوم این بورس، اعلام کرد: ﺑﺎزارگردانی این ﻧﻤﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش مبتنی ﺑﺮ ﺣﺮاج از دوﺷﻨﺒﻪ 20 فروردین آﻏﺎز میﺷﻮد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


هشت × = 24