«فولاد»

درآمد شرکت فولاد مبارکه اصفهان که بزرگ‌ترین شرکت بازار سرمایه از لحاظ ارزش بازاری شناخته می‌شود،‌ در اردیبهشت، ۱۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بود. مقایسه عملکرد دو ماه ابتدایی امسال این شرکت نشان می‌دهد درآمد اردیبهشت ۳۷ درصد بیشتر از فروردین بود. محصولات گرم بیشترین درآمد اردیبهشت شرکت را به خود اختصاص دادند. نرخ فروش این محصول در اردیبهشت ۱۷ میلیارد و ۱۵۱ تومان به ازای هر تن ثبت شده بود. این فولادساز که در سال گذشته به طور متوسط هر ماه ۶۴۴ هزار تن فـروش داشت، در فروردین سال جاری توانست ۵۲۹ هزار تن فـروش داشته باشد و در اردیبهشت نیز فـروش ۷۳۷ هزار تنی را گزارش کرده است. نرخ‌ فـروش محصولات شرکت در اردیبهشت نسبت به ماه گذشته افت ۲ درصدی داشته‌ ولی نرخ محصولات گرم شرکت با ۴ درصد افزایش همراه شد. میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۱۰هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۱۶ درصد بیشتر بوده است. مقایسه فروش شرکت در اردیبهشت ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۱۴۱‌درصد افزایش یافته است. تمامی درآمد شرکت از طریق فروش داخلی حاصل شد. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۲۱ هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۹ رشد ۱۷۸‌درصدی محسوب می‌شود.

«فوکا»

درآمد ماهانه شرکت فولاد کاویان که با نماد «فوکا» در بازار پایه زرد فرابورس معامله می‌شود، در یک ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۰، مبلغ ۳۴۵ میلیارد و ۳۵۱ میلیون تومان از سوی شرکت گزارش شد. عملکرد اردیبهشت شرکت نشان می‌دهد،‌ درآمد این ماه نسبت به فروردین سال جاری با رشد ۱۶ درصدی مواجه شد. ورق فولادی غیر کارمزدی اصلی‌ترین محل کسب درآمد شرکت در اردیبهشت بود. نرخ فروش این محصول در اردیبهشت ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بود. میزان فروش شرکت در ماه گذشته ۱۷ میلیون و ۴۷۶ کیلوگرم بود که در مقایسه با فروردین رشد ۴۱۹ هزار کیلوگرمی را نشان می‌دهد. میزان فروش محصولات شرکت در مقایسه با میانگین میزان فروش محصولات در سال ۹۹، نشان از کاهش ۱۳ درصدی می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در اردیبهشت ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۱۱۸۲‌درصد افزایش یافت. تمامی درآمد شرکت از طریق فروش داخلی حاصل شد. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۶۴۲ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۹ رشد ۷۷۴‌درصدی محسوب می‌شود.