سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰     ساعت :  ۱۵:۰۳

کنستانتره،گندله،سنگ اهن،فولاد چین،