سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰     ساعت :  ۱۴:۳۶

وزیر صنعت،سعد محمدی،علیرضا رزم حسینی،اسدالله کشاورز،سرپرست معاونت امور معادن،صنایع معدنی،وزارت صنعت،شرکت چادر ملو