سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰     ساعت :  ۱۴:۴۷

وزارت صنعت معدن تجارت،بازار سرمایه،سهامی عام؛پروژه محور،اکتشاف،بهره برداری،صنایع معدنی،بهره گیری،عرضه اولیه،