سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰     ساعت :  ۱۵:۱۶

معدن،تصفیه مس جهان،ماده معدنی،اقیانوسیه