امروز ۳۱ - ۰۶ - ۱۴۰۰

مجمع عمومی عادی سالیانه،هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات،سهامداران،امیر حسین نادری،معدن،صنایع معدنی،سرمایه گذاری،شرکت تجلی