امروز ۰۱ - ۰۴ - ۱۴۰۰

قیمت جهانی مس،بورس فلزات لندن،دلار،فلز؛فلز سرخ رنگ،ویروس کرونا،چین،آمریکا،برنامه های توسعه ای