سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰     ساعت :  ۱۳:۲۸

فولاد،توسعه،خاورمیانه،ذوب آهن اصفهان،اشتغالزایی،پتروشیمی