سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰     ساعت :  ۱۴:۳۷

صنعت معدن تجارت،صنایع معدنی،سرمایه گذاری،سرب،روی،طلا،شرکت تجلی،بهره برداری