امروز ۲۸ - ۰۳ - ۱۴۰۰

صنعتی و معدنی چادرملو،اکتشاف،بهره برداری،سنگ آهن،استراتژی،قطعات صنعتی،ماشین آلات،فنآوری،نو آوری،تفاهم نامه،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشگاه اردکان،شرکت تجلی