امروز ۳۰ - ۰۶ - ۱۴۰۰

صنعتی و معدنی،زنجیره فولاد،صنعت،معدن،تجارت،اشتغال جوانان