سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰     ساعت :  ۱۴:۵۴

شرکت تجلی،توسعه معادن و فلزات،سرمایه گذاری،شرکت صنعتی و معدنی چادر ملو،نمایشگاه معدن،صنایع معدنی،ماشین آلات و تجهیزات وابسته،نمایشگاه بین المللی،