سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰     ساعت :  ۱۴:۳۱

شرکت تجلی،اولین شرکت پروژه محور،هلدینگ،فرابورس،مرتضی علی اکبری،پروژه فولاد سرمد،مناقصه