سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰     ساعت :  ۱۴:۵۳

سهامی عام پروژه،احداث ریل،صنایع معدنی،اکتشاف،سرمایه گذار،معدن سنگ آهن