سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰     ساعت :  ۱۴:۱۶

خردایش،گل گهر،رئیس جمهور،معدنی و صنعتی،سرمایه گذاری،شرکت تجلی،زنجیره فولاد،تولید،پشتیبانی،مانع زدایی،بهره برداری