سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰     ساعت :  ۱۴:۱۰

اکتشاف،حفاری،توسعه،شرکت ملی مس،تولید و فروش،