ما چه کارهایی انجام می دهیم؟

بررسی اجمالی فعالیت های ما

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه به شرح زیر می باشد :

کانه آرایی

اکتشاف، استخراج، کانه آرایی، فرآوری و کلیه اقدامات مرتبط به این حوزه و بهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی.

مشارکت

مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها از طریق تاسیس و خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود.

تجهیز و توسعه

انجام کلیه فعالیت های لجستیک، هلد لجستیک و تجهیز توسعه تاسیسات مرتبط از جمله حمل و نقل دریاین و نقل ریلی، دریایی، هوایی و جاده ای.

خدمات

انجام کلیه خدمات مشاوره ای، مهندسی(طراحی، اجرا و نظارت) پیمانکاری، بازرگانی(صادرات، واردات و داخلی)، مدیریتی، نظارت فنی، اقتصادی در کلیه امور صنعت و معدن.

سرمایه گزاری

توسعه، تکمیل، واگذاری و اجاره در داخل یا خارج کسور و سرمایه گزاری در خرید داریی ها و سهام شرکت ها، مشارکت، در اختیار گرفتن، اجاره، رهن، واگذاری و فروش اموال منقول و غیر منقول در بخش های مربوط به فعالیت های فوق.

انعقاد قرارد

انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی در زمینه فعالیت های موضوع شرکت با موسسات خارجی و داخلی و امکان خرید، فروش، اجاره و هرگونه دارایی ها اعم از منقول و غیر منقول مرتبط به فعالیت های شرکت و سایر مواردی که در اساسنامه شرکت ذکر شده است.

ارائه بهترین

خدمات مشاوره ای

در زمینه های مهندسی، پیمانکاری، بازرگانی، سرمایه گزاری در خرید داریی ها و سهام شرکت ها،
انجام کلیه فعالیت های لجستیک و هاد لجستیک، انعقاد قرار داد های داخلی و خارجی و …

درخواست مشاوره رایگان

به مشاوره نیاز دارید؟

با ما تماس بگیرید و سؤال
خود را بپرسید ، کاملاً رایگان است.