ارتباط با ما

  • تلفن شرکت : 02143971000
  • امور سهام : 02143971220 - 02143971221 - 02143971222 - 02143971223 - 02143971224 - 02143971226
  • پست الکترونیک : info@tajalimmd.ir
  • کد پستی : 1514835417
  • شناسه ملی : 10320826260
  • ثبت شرکت : 430801
  • کد اقتصادی : 411415746758
  • نشانی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر،کوچه هجدهم پلاک ۴، ساختمان تجلی