پروژه ها

مواد معدنی شرق فولاد خراسان

معدن پلی متال خراسان رضوی

صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه

سپهر تجلی ایرانیان

شرکت صبا امید غرب خاورمیانه

صنایع فولاد کردستان

شرکت جاده ریل دریا

اکتشاف تجلی صبا