سبد پروژه های در دست اجرا

پروژه 2/5 میلیون تن کنستانتره آهن

پروژه های آهن اسفنجی ،کلاف و فولاد سازی

پروژه واحد گندله سازی

 

پروژه خرید 600دستگاه واگن باربری و اسکله بندر شهید رجایی

پروژه بهره برداری از مجتمع زغالسنگ گلندرود

پروژه فولاد قروه و آهن اسفنجی بیجار

 

پروژه معدن پلی متال خراسان رضوی

پروژه تولید 4 میلیون تن ورق گرم رول شده

پروژه تولید 10 میلیون تن فولاد