سبد پروژه های در دست اجرا

پروژه 2/5 میلیون تن کنستانتره آهن

پروژه های آهن اسفنجی ،کلاف و فولاد سازی

پروژه واحد گندله سازی

 

پروژه خرید 600دستگاه واگن باربری و اسکله بندر شهید رجایی

پروژه بهره برداری از مجتمع زغالسنگ گلندرود

پروژه فولاد قروه و آهن اسفنجی بیجار

 

پروژه معدن پلی متال جانجا

یاقوت توسعه معادن و فلزات تفتان 

پروژه تولید 3 میلیون تن فولاد