حوزه عناصر استراتژیک (لیتیم و عناصر همراه)

7 محدوده ثبت شده

 • اخذ 5 فقره پروانه اکتشاف
 • گردآوری مطالعات صورت گرفته در حوزه فرآوری
 • تدوین طرح اکتشاف مقدماتی و تفصیلی
 • اتمام عملیات نمونه برداری در فاز شناسایی-پی جویی و در انتظار حصول نتایج آزمایشگاه و تحلیل و پردازش داده ها
 • بررسی فرآیند استحصال و انجام تست آزمایشگاهی
 • ارسال نمونه به آزمایشگاه های بین المللی
 • همکاری با شرکت های دانش بنیان و تولید آزمایشگاهی کربنات لیتیم و مواد همراه
 • کاربردهای عمده صنعتی و دارویی: باطری خودروهای الکتریکی،داروهای پزشکی،لوازم الکترونیکی،هوا فضا
 • ردیف نام محدوده مساحت (km2) وضعیت موقعیت جغرافیایی نوع ماده معدنی
  1 بجستان 1 124.4 پروانه اکتشاف خراسان جنوبی-شمال غرب بجستان پلی متال لیتیم
  2 چاه توکل 7.7 پروانه اکتشاف خراسان جنوبی شمال غرب موسویه پلی متال لیتیم
  3 چاه طلب 172.5 پروانه اکتشاف خراسان جنوبی-شمال غرب موسویه پلی متال -لیتیم
  4 یزد 167.64 درخواست یزد نزدیک ساغند پلی متال-لیتیم
  5 اصفهان 76.12 درخواست اصفهان پلی متال-لیتیم
  6 اصفهان 240 درخواست اصفهان پلی متال-لیتیم
  7 خراسان جنوبی 229.65 درخواست خراسان جنوبی پلی متال-لیتیم
  8 کانسار غیر فلزی خراسان جنوبی 20 پروانه اکتشاف خراسان جنوبی-شمال غربی بجستان نمک شورابه ای-لیتیم
  9 پلی متال سه قلعه 40.47 درخواست غرب موسویه-خراسان جنوبی پلی متال-لیتیم
  10 پلی متال خراسان جنوبی 11.5 پروانه اکتشاف خراسان جنوبی-شمال غربی بجستان پلی متال-لیتیم
  11 جنوب بجستان 69.66 درخواست شمال بشروئیه-جنوب بجستان آزاد سازی پهنه پلی متال-لیتیم
حوزه عناصر نادر خاکی

 

 • اخذ 2 فقره گواهی کشف محدوده های مونازیت خاوری و باختری با مساحت 19.6 کیلومتر مربع و ذخیره کل 32.8 میلیون تن
 • انجام عملیات اکتشاف تکمیلی در دو محدوده مونازیت خاوری و باختری و افزایش ذخیره گواهی کشف
 • اقدام جهت تهیه طرح بهره برداری و اخذ پروانه بهره برداری در محدوده های مروست خاوری و باختری
 • انجام تست های آزمایشگاهی به منظور تولید کنسانتره مونازیت
 • تهیه گزارش FS Pre مبنی بر توجیه پذیری اقتصادی اولیه طرح
 • طراحی ساخت کارخانه کوچک مقیاس (Demo Plant)
 • کاربردهای عمده:کاتالیست،فلزی خاص،شیشه و سرامیک،آهن رباهای قوی و لوازم الکترونیکی و هوافضا
 • ردیف نام محدوده مساحت (km2) وضعیت موقعیت جغرافیایی نوع ماده معدنی
  1 مروست خاوری 9.45 گواهی اکتشاف جنوب غرب یزد-مروست عناصر نادر خاکیREE
  2 مروست باختری 10.2 گواهی اکتشاف جنوب غرب یزد-مروست عناصر نادر خاکیREE
  3 عناصر نادر خاکی اصفهان 247 درخواصت در 65 کیلومتری شمال غرب نخلک عناصر نادر خاکیREE
حوزه پلی متال و فلزات رنگین
 • دیف نام محدوده مساحت (km2) وضعیت موقعیت جغرافیایی نوع ماده معدنی
  1 نوق 1.68 گواهی اکتشاف خراسان رضوی- شمال غرب رشتخوار پلی متال
  2 دورپال 1.89 پروانه اکتشاف خراسان رضوی-شرق تربت حیدریه پلی متال
  3 قبادلو (عجب شیر) 4.45 بهره برداری آذربایجان شرقیعجب شیر سیلیس گرمابی
  4 ده گمی 5.3 پروانه اکتشاف 50 کیلومتری جنوب زاهدان (ده گمی) کانسنگ طلا
  5 کانسنگ طلادار زنجان 24.11 پروانه اکتشاف 90 کیلومتری شمال شرقی زنجان-طارم کانسنگ طلا
  6 کانسنگ طلادار زنجان 12.072 پروانه اکتشاف شمال زنجان کانسنگ طلا
  7 دولومیت ماکو غربی 1.99 درخواست آذربایجان غربی دولومیت
  8 سنگ لاشه 0.89 گواهی کشف خراسان رضوی سنگ لاشه
  9 اسماعیل کندی2 32 پروانه اکتشاف آذربایجان شرقی-3 کیلومتری شمال غرب سراب مس