اعضای هیئت مدیره

مهندس خلیلی

رئیس هیات مدیره

احسان آشوری

نایب رئیس هیات مدیره

حسین شاه واروقی

مدیرعامل/عضوهیات مدیره

درباره شرکت

شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه

شرح فعالیت های شرکت :

*اکتشاف،استخراج و بهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی

*تهیه طرح های اکتشافی،استخراج،تغلیظ و فراوری مواد معدنی

*سرمایه گذاری در جهت اکتشاف و بهره برداری از معادن و فرآوری مواد معدنی و…

تلفن تماس : ۰۲۱۷۱۱۲۵۰۰۰

یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه

تجلی توسعه معادن و فلزات

توسعه صنعتی و معدنی صبانور

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات