اعضای هیئت مدیره
محمد جواد خلیلی
رئیس هیئت مدیره
احسان آشوری
نایب رئیس هیئت مدیره
حسین شاه واروقی فراهانی
مدیرعامل وعضوهیات مدیره
درباره شرکت

شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه

شرح فعالیت های شرکت :

*اکتشاف،استخراج و بهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی

*تهیه طرح های اکتشافی،استخراج،تغلیظ و فراوری مواد معدنی

*سرمایه گذاری در جهت اکتشاف و بهره برداری از معادن و فرآوری مواد معدنی و…

تلفن تماس : ۰۲۱۷۱۱۲۵۰۰۰

یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه

تجلی توسعه معادن و فلزات

توسعه صنعتی و معدنی صبانور

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات