درباره شرکت

شرکت معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز

در راستای توسعه صنعت فولاد در جنوب کشور بر اساس نتایج طرح جامع فولاد کشور طرح افزایش سقف فولاد به میزان 10 میلیون تن در سال فولاد در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در شرکت صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز در دستور کار قرار گرفت.

پروژه های طرح جامع:در فاز اول ساخت یک واحد تولید آهن اسفنجی به ظرفیت 1.72 میلیون تن در سال پیش بینی گردیده است.

*مگا مدول احیای مستقیم شماره 1 به ظرفیت 1.72 میلیون تن در سال

*گندله سازی به ظرفیت 5 میلیون تن در سال

*مگا مدول احیای مستقیم شماره 2 به ظرفیت 1.72 میلیون تن در سال

*یک واحد فولاد سازی با 2 کوره قوس الکتریکی به ظرفیت تولید سالانه 3 میلیون تن

*یک واحد نورد به ظرفیت سالانه 3 میلیون تن ورق گرم

*2 واحد آهک سازی هریک به ظرفیت 120 هزار تن در سال

سهامداران شرکت صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز

تجلی توسعه معادن و فلزات

فولاد هرمزگان جنوب

گل گهر

ایمیدرو 

صبا فولاد خلیج فارس

توسعه فولاد قشم