اعضای هیئت مدیره

محمد هاشم نژاد

نایب رئیس هیات مدیره

مهدی سلمانی

 رئیس هیات مدیره

اردشیر فاضلی

مدیر عامل/عضو هیات مدیره

درباره شرکت

شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران

شرح فعالیت های شرکت:

انجام کلیه عملیات بازرگانی در زمینه خرید و فروش کالا

انجام کلیه خدمات بازرگانی در زمینه های توزیع و ترخیص و بیمه امور گمرکی و انبارداری

انجام خدمات مشاوره ای در مراحل مختلف مربوط به قرارداد های خرید و فروش کالا و تجهیزات و خدمات

انجام خدمات مشاوره ای و پیمان مدیریت در زمینه احداث و تاسیسات خدمات فنی و مهندسی، راه و ساختمان و …

آدرس و شماره تماس:

تهران،خیابان گاندی جنوبی خیابان پالیزوانی پلاک 12 طبقه سوم 

تلفن:021-88665639-45331000

آدرس سایت:www.immicc.com

سهامداران شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران

تجلی توسعه معادن و فلزات

توسعه و صنعتی صبا نور