موضوع فعالیت

تولید نوار نقاله به ظرفیت 100 هزار متر

 

آدرس شرکت: استان تهران،بلوار آفریقا،ابتدای بلوار اسفندیار،شماره 7

اعضای هیئت مدیره

 مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره

  محمد سپهر

رئیس هیئت مدیره 

 محمد محسن صدر

عضو هیئت مدیره

 فرزاد حافظی

سهامداران شرکت تولید مواد معدنی کانیار ساعی

تجلی توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

صنایع معدنی فولاد سنگان

سرمایه گذاری توکا فولاد