تماس با واحد امور سهام

شماره تماس :  02143971618 – 02143971621

شماره فکس: 02186122798

آدرس : میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر کوچه هجدهم پلاک 4 مجتمع تجلی

کد پستی: 1514835417

آدرس الکترونیک: info@tajalimmd.ir