مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مرتضی علی اکبری

سوابق تحصیلی:

مدرک MBA و دانشجوی DBA.

لیسانس حسابداری.

سوابق شغلی:

-مدیر عامل وعضو هیات مدیره  شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات از 1399/09/05 .

-شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(سهامی عام) پذیرفته شده در سازمان بورس

اوراق بهادار از اذرماه 1379 لغایت 99/09/04به سمت معاونت مالی و اقتصادی و سرمایه گذاری.

-شرکت تولید مواد غذائی و صادراتی سالمین(سهامی عام) پذیرفته شده در

سازمان بورس اوراق بهادار تهران از اسفندماه سال 1376 لغایت بهمن ماه سال 1379 به سمت مدیر مالی.

-موسسه حسابرسی بهرادمشار(پروژه همکاران سابق) از موسسات مورد تائید سازمان حسابرسی-سازمان بورس اوراق بهادار،

عضو انجمن حسابرسان خبره و حسابداران خبره و جامعه حسابداران رسمی کشوراز سال 1370 لغایت 1376 به سمت مدیر حسابرسی.

عضو موظف هیئت مدیره

سعید باقری

سوابق تحصیلی:

-کارشناسی ارشد مدیریت مالی.

-کارشناسی حسابداری.

سوابق شغلی:

-قائم مقام و عضو موظف هیئت مدیره شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

-معاون مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری گروه رنا(سهامی عام) 

-عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران(سهامی عام).

-عضو کمیته سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام).

-رئیس کمیته حسابرسی سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام).

-عضو هیات مدیره شرکت تولید و توسعه پویا انرژی(هلدینگ انرژی).

-نایب رئیس هیات مدیره شرکت گسترش توسعه صنعت آذربایجان(سهامی عام).

-عضو کمیته سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام).

-نایب رئیس هیات مدیره شرکت لیزینگ واسپاری برنا.

-نایب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه بازرگانی برنا.

-عضو هیات مدیره موظف و مدیر مالی و تجهیز منابع شرکت سرمایه گذاری استراتوس(سهامی عام).

-سرپرست حسابداری و امور سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(سهامی عام) به مدت 6 سال.

-رئیس حسابداری مالی و صنعتی شرکت تولیدی کیمیای ایران (تابعه شرکت داروگر).

-حسابرس ارشد تا سرپرست موسسه حسابرسی آمفران (آقای معظمی).

عضو هیئت مدیره

سیروس حامدی

سوابق تحصیلی:

لیسانس اقتصاد

سوابق شغلی:

صنعتی و معدنی چادرملو

رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت پشم شیشه ایران

رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صدر تامین

نایب رئیس هیئت مدیره در کارگزاری مبین سرمایه

عضو هیئت میدره در شرکت سرامیک البرز

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت آتیه فولاد نقش جهان

رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صدر تامین

نائب رئیس هیئت مدیره

نیما شهبازی

سوابق تحصیلی:

سوابق شغلی:

رئیس هیئت مدیره

امید محتشمی فرد

سوابق تحصیلی:

لیسانس مهندسی معدن

سوابق شغلی:

معدنی و صنعتی گل گهر مدیر امور معادن

شرکت اولنگ

خدمات فنی  معدنی کوه انداز