اعضای هیئت مدیره

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مرتضی علی اکبری

نماینده شرکت معدنی و صنعتی صبا نور

سوابق تحصیلی:

مدرک MBA و دانشجوی DBA.

لیسانس حسابداری.

سوابق شغلی:

-مدیر عامل وعضو هیات مدیره  شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات از 1399/09/05 .

-شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(سهامی عام) پذیرفته شده در سازمان بورس

اوراق بهادار از اذرماه 1379 لغایت 99/09/04به سمت معاونت مالی و اقتصادی و سرمایه گذاری.

-شرکت تولید مواد غذائی و صادراتی سالمین(سهامی عام) پذیرفته شده در

سازمان بورس اوراق بهادار تهران از اسفندماه سال 1376 لغایت بهمن ماه سال 1379 به سمت مدیر مالی.

-موسسه حسابرسی بهرادمشار(پروژه همکاران سابق) از موسسات مورد تائید سازمان حسابرسی-سازمان بورس اوراق بهادار،

عضو انجمن حسابرسان خبره و حسابداران خبره و جامعه حسابداران رسمی کشوراز سال 1370 لغایت 1376 به سمت مدیر حسابرسی.

عضو موظف هیئت مدیره

غلامرضا خسروی

نماینده شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سوابق شغلی:

-عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس

-مشاور مدیرعامل صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران

-سر بازرس اداره کل نظازت و بازرسی امور صنعت ، معدن و تجارت

-عضو کمیته حسابرسی شرکت پویش گسترنگین الماس

-مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

حسابرس موسسه حسابرسی چکامه

عضو هیئت مدیره

سیروس حامدی

نماینده شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو

سوابق تحصیلی:

لیسانس اقتصاد

سوابق شغلی:

صنعتی و معدنی چادرملو

رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت پشم شیشه ایران

رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صدر تامین

نایب رئیس هیئت مدیره در کارگزاری مبین سرمایه

عضو هیئت مدیره  در شرکت سرامیک البرز

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت آتیه فولاد نقش جهان

رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صدر تامین

نائب رئیس هیئت مدیره
شهبازی

نیما شهبازی

نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت کسب و کار

فوق لیسانس فیزیک

دانشجوی دکتری مدیریت مالی

سوابق شغلی

-مدیر بررسی و کنترل طرح ها،شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

-عضو هیات مدیره گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایران

-مشاور مالی مدیر عامل شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا

-رئیس هیات مدیره شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

-عضو هیات مدیره شرکت دانش بنیان بیتانگار افزار

-مدیراجرائی و مشاور مدیرعامل شرکت دانش بنیان بیتانگار افزار

رئیس هیئت مدیره

امید محتشمی فر

نماینده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

سوابق تحصیلی:

لیسانس مهندسی معدن

سوابق شغلی:

معدنی و صنعتی گل گهر مدیر امور معادن

شرکت اولنگ

خدمات فنی  معدنی کوه انداز

میزان سهم سهامداران عمده شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)

معدنی  و صنعتی گل گهر

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

معدنی و صنعتی چادرملو 

سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات

معدنی و صنعتی صبانور