امروز ۰۱ - ۰۴ - ۱۴۰۰

تزریق واکسن کرونا،فلزات اساسی،بورس لندن،بین المللی،سازمان بهداشت جهانی،صندوق بین المللی پول،آلمینیوم و مس،نیکل،روی