از تجلی میتواند سنگ را یاقوت کرد
من که دربند گرانم از وفای خویشتن
از تجلی میتواند سنگ را یاقوت کرد
من که دربند گرانم از وفای خویشتن
از تجلی میتواند سنگ را یاقوت کرد
من که دربند گرانم از وفای خویشتن

آخرین اخبار

پیوند ها

فرابورس ایران
بورس اوراق بهادر تهران
سازمان بورس و اوراق بهادر
مرکز مالی ایران
شرکت سپرده گذاری مرکزی
بورس انرژی ایران
بورس کالای ایران